ΠΟΛ 2200/2019 της ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικά αγαθά

Αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγμάτωση της δαπάνης η ΠΟΛ  2200/2019  της ΑΑΔΕ παρέχει σχετκές οδηγίες 

Διευκρινίσεις σχετικά με την κράτηση υπέρ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Την έκδοση εγκυκλίου για να διευκρινιστεί ότι  η κράτηση υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥστους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων  αφορά σε συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μετά την 23.05.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Νόμου)  ζητά, εκτός των άλλων, η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Παράταση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέσβο, Λέρο, Κω, Σάμο και Χίο

Παρατείνεται, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση,   για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020,η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο  για τα αγαθά και τις υπηρεσίες.