Ο ρόλος της FIEC και του κατασκευαστικού κλάδου στους στόχους του #EUGREENDEAL

Η FIEC επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει ο κατασκευαστικός κλάδος στους νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EU GREEN DEAL. Ο Πρόεδρος της FIEC  κ. Kjetil Tonning δήλωσε ότι “Ως κατασκευαστές, είμαστε αφοσιωμένοι στις βιώσιμες κατασκευές. Επίσης είναι σαφές ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της…

Μηδενικές συνδρομές για τις νεοεγγραφόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) – Καμία αύξηση στις συνδρομές για το 2020

Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 19.12.2019, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε  να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2020 χωρίς καμία αύξηση. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε οι νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) να ΜΗΝ καταβάλλουν…

Πρόσκληση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τη συμμετοχή Εργοληπτών στους καταλόγους για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργων

Δημοσιεύουμε την πρόσκληση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις  ανά κατηγορίες έργων

Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη συμμετοχή Εργοληπτών στους καταλόγους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων

Δημοσιεύουμε την πρόσκληση έτους 2020 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης