Εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Κοινωνικό Διάλογο (Social Dialogue) στο οποίο συμμετέχει και η ΠΕΔΜΕΔΕ

Εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  για τον Κοινωνικό Διάλογο (Support for social dialogue) στα πλαίσια του προγράμματος Employment, Social Affairs and Inclusion DG της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τίτλος του προγράμματος είναι  “SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION – SUSODCO” Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών και των…

Πρόσκληση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τη συμμετοχή Εργοληπτών στους καταλόγους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων

Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έργων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου δημοσίευσε σχετική πρόσκληση