Η συμμαχία όλων των παραγωγικών φορέων “Alliance Construction 2050” είναι η νέα πρωτοβουλία του ECF (European Construction Forum)

“Alliance Construction 2050” – Η συμμαχία όλων των παραγωγικών φορέων του κατασκευαστικού κλάδου  To ECF (European Construction Forum) δημιουργήθηκε από την FIEC, με στόχο να αποτελέσει την πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων του κατασκευαστικού τομέα, ώστε να αναπτυχθούν, όποτε αυτό είναι δυνατόν, κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος του κλάδου. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κατασκευών (ECF); Το…

Την ακύρωση του διαγωνισμού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που προκηρύσσεται ως προμήθεια ζητά η Ένωση από το Διοικητή του

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

ΠΟΛ 2935/2019 της ΑΑΔΕ σχετικά με τις διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών

Διευκρινίσεις παρέχει η ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ 2935/2019 για τις διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών