Άμεση η αντίδραση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τη θεομηνία

Η Τοπική Επιτροπή  του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ  Δωδεκανήσου απέστειλε επιστολές προς τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου  καθώς και στις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες για εθελοντική προσφορά για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τη θεομηνία

Απαλοιφή συγκεκριμένων όρων διακήρυξης που μειώνουν τον ανταγωνισμό ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από το Δήμο Πάργας

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Πάργας για απαιτήσεις διαγωνισμού που μειώνουν τον ανταγωνισμό

Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης συνάντησε την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου με την οποία συζήτησαν θέματα που αφορούν στον κατασκευαστικό κλάδο. Η συζήτηση διεξήχθη σε εξαιτερικό κλίμα.

Ανάκληση του εγγράφου του ΕΦΚΑ που παρείχε διευκρινίσεις για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ανακαλεί προγενέστερο που παρείχε διευκρινίσεις για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης Το περιεχόμενο του ανακληθέντος εγγράφου είχε ως εξής: “Με το γενικό έγγραφο αριθ. πρωτ. Δ.ΑΣΦ./362/1401448 του ΕΦΚΑ παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019.…