Επιστολή της Ένωσης προς τη Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αίτημα την τροποποίηση εγκυκλίου που περιέχει παράτυπες απαιτήσεις για την εξόφληση λογαριασμών δημοσίων έργων

Την απαλειφή των παράλογων και παράτυπων απαιτήσεων για την πληρωμή λογαριασμού που περιέχονται σε εγκύκλιο ζητά η Ένωση από τη Δ/νση Υποδομών και Μεταφορών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Επιστολή της Ένωσης προς το Δήμο Πρέβεζας για διαγωνισμό που δεν καλούνται Εργολήπτες Δημοσίων Έργων

Διαμαρτυρία για διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών απέστειλε η Ένωση προς το Δήμο Πρέβεζας

Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο

Το τεύχος Οκτωβρίου των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο απέστειλε στην Ένωση το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο