ΦΕΚ 3944Β/2019-Υπουργική απόφαση για την παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 -Πίνακας προσωπικού

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3944Β/2019 αναφέρει ότι παρατείνεται μέχρι και  την 15.11.2019 η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού), που έληγε την 31.10.2019