Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ για την επιχειρούμενη αναγνώριση ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολλεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων με αυτά των Πολυτεχνείων

Δημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ για την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων με αυτά του Πολυτεχνείου

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Εσωτερικών

Η περιπτ. η της παρ. 1 του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010, όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, που αφορούν στα δημόσια έργα,  δημιουργεί σύγχυση και για το λόγο αυτό η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την α΄φάση του έργου κατασκευής αυτοκινητόδρομου Σκοπίων-Blace

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Σκόπια ενημερώνει τα μέλη της  Ένωσης για το διαγωνισμό για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στη Β. Μακεδονία