Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον υπολογισμό της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Λόγω της εμπόλεμης  κατάστασης των τελευταίων ημερών η Ένωση επισημαίνει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών ότι είναι επιτακτική ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ με την οποία το πετρέλαιο και τα παράγωγά του θα υπολογίζονται απολογιστικά στους προϋπολογισμούς των Δημοσίων Έργων

Την έκδοση εγκυκλίου για το κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών  με αίτημα την έκδοση εγκυκλίου για να συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς έργων το εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη

Υποχρέωση καταχώρησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων-Νομικών Προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου…

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ενημερώνει τον Δήμαρχο Ιωαννιτών για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου κατέθεσε υπόμνημα μετά τη συνάντηση που είχε το Προεδρείο με το Δήμαρχο Ιωαννιτών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής του Εντύπου Ε12- Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Εργασίας

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης ανταποκρίθηκε άμεσα στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα   της Ένωσης  και προχώρησε σε αναστολή  της υποχρέωσης υποβολής του Εντύπου Ε12. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3751 Β’/2019 και τροποποιεί την προγενέστερη,  που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3520 Β’/2019. Συγκεκριμένα επέρχονται οι εξής μεταβολές: Μέχρι την 30. 11.2019 οι υπόχρεοι υποβολής του…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Αργυρούπολης για απαιτήσεις στη διακήρυξη διαγωνισμού που μειώνουν τον ανταγωνισμό

Απαλοιφή συγκεκριμένων όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Αργυρούπολης