Την εύρυθμη λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ ζητά η Ένωση από το Διοικητή του Ταμείου

Επειδή σύμφωνα με διαμαρτυρίες των μελών της Ένωσης, το Τεχνικό Συμβούλιο ΕΦΚΑ δε συνεδριάζει το τελευταίο εξάμηνο, η Ένωση ζητά την εύρυθμη λειτουργία του για να επιλύονται τα θέματα των Εργοληπτών

Την 31.10.2019 λήγει η προθεσμία υποβολής Πόθεν Έσχες-Δελτίο Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο  ενημερώνει όλους τους υπόχρεους για την υποβολή Πόθεν Έσχες, ότι η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019. Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την 31η Ιουλίου 2019, ηλεκτρονικά , συνεχίζεται υπό την επίβλεψη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία  αποτελεί καθολικό διάδοχο του Γραφείου…

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Δωδώνης για τη δημοπράτηση έργου κατά τρόπο που μειώνει τον ανταγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις  σε διαγωνισμό του Δήμου Δωδώνης ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών του ΕΦΚΑ έως την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργικής Απόφασης,που προβλέπεται στο άρθρο 29 Ν. 4611/2019,  για τους εργοδότες Νομικά Πρόσωπα, που αιτούνται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δε θα ερευνάται η ατομική ασφαλιστική ενημερότητα των προσώπων που έχουν ασφαλιστέα ιδιότητα λόγω της συμμετοχής τους σε Νομικό Πρόσωπο.