Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται το πρόγραμμα ελέγχου των προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2014 και μετά