Παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών στα πτυχία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 71/2019

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) Παραθέτουμε συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών στο ΜΕΕΠ, καθώς και συγκριτική απεικόνιση των διαφορών μεταξύ του προηγούμενου καθεστώτος των Μητρώων και του νέου μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 71/2019 στο ΦΕΚ 112 Α/2019

Παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONSTRUCTION BLUEPRINT σε εκδήλωση της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Τρίπολη

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε μία ακόμη ενημερωτική Ημερίδα, στην Τρίπολη, την Δευτέρα  29 Ιουλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στην οποία παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και ο σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος CONSTRUCTION BLUEPRINT. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι ο  σκοπός του Προγράμματος  είναι η διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας και η…

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα της Ένωσης στην Τρίπολη για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών”

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 στην Τρίπολη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας μία ακόμη ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με Δικαιούχο την ΠΕΔΜΕΔΕ. Την Ημερίδα συνδιοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ με το Περιφερειακό Τμήμα…