Έγγραφο του ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωρόσημου Αυγούστου 2019 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΦΚΑ η καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών στις 06/08/2019, για τους οικοδόμους που έχουν ήδη γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του δωροσήμου. • Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η…

Νέα επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για την αιφνίδια επιβολή της κράτησης υπέρ Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων

Δεύτερη επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία  ζητά απαντήσεις σε θέματα σχετικά με την επιβολή της νέας κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων