Παρουσίαση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONSTRUCTION BLUEPRINT σε εκδήλωση της ΠΕΔΜΕΔΕ στο Αγρίνιο

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε μία ακόμη ενημερωτική Ημερίδα, στο Αγρίνιο, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και ο σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος CONSTRUCTION BLUEPRINT. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι ο  σκοπός του Προγράμματος  είναι η διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας…

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα της Ένωσης στο Αγρίνιο για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών”

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στο Αγρίνιο στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας μία ακόμη ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με Δικαιούχο την ΠΕΔΜΕΔΕ. Την Ημερίδα συνδιοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ με το Περιφερειακό Τμήμα…

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία -Tα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών και  Αυτοαπασχολούμενων. Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τη δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του πόρου 2,5%ο υπέρ των Μηχανικών Τ.Ε. της Π.Ο.Μ.Η.ΤΕ.Δ.Υ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2780 Β/2019 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών σύμφωνα με την οποία δημιουργείται έντοκος τραπεζικός λογαριασμός από το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του πόρου 2,5%ο υπέρ Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Το ΤΜΕΔΕ ορίζεται ως φορέας διακίνησης και απόδοσης του πόρου, που  θα κατανέμεται ανά δίμηνο, ισόποσα στους διακιούχους