Γενική αναστολή του καταστροφικού για τις μικρομεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Προεδρικού Διατάγματος για τα Μητρώα ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Οι απαιτήσεις που προβάλλει το ΠΔ 71/2019 για τα Μητρώα που αφορούν στην εγγραφή και παραμονή σε αυτό των μικρών και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι υπερβολικές και δυσβάστακτες. Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών να προβεί στη γενική αναστολή της ισχύος του ως άνω Διατάγματος για να υπάρχει χρόνος για τροποποιητικές κινήσεις προς όφελος των επιχειρήσεων…

ΠΟΛ 1277/2019-Τροποποίηση των διατάξεων για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΠΟΛ 1277/2019 τροποποείται η διαδικασία που αφορά  στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.