Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών από την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια

Το Γραφείο  Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών