Διαμαρτυρία της Ένωσης για την αιφνίδια επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ διαμαρτυρόμενη για την επιβολή κράτησης 2,5%ο υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων,  ζητώντας  ταυτόχρονα απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα

FIEC Newsletter – 25 Ιουνίου 2019

FIEC President at “Policy Meets Property” conference FIEC President Kjetil Tonning was a panellist at a session entitled “Combining perspectives to achieve cost-effective decarbonisation of buildings”, during the Policy Meets Property conference last week.  The event took place during Sustainable Energy Week. Following keynote speeches by Commissioners Oettinger and Cañete, responsible for Budget and Human Resources and Climate…

Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων

Με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τέταρτου Ν. 4612/2019 τροποποιήθηκε η περ. θ της παρ. 7 του άρθρου 53 Ν. 4412/2016 , ως εξής: “θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται…