Κατάσταση προόδου για τα τελευταία αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου Junker Plan για την Ελλάδα (Μάιος 2019)

Δημοσιεύθηκαν τα τελευταία αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου Junker Plan για την Ελλάδα. Συνοπτικά μπορείτε να δείτε την κατάσταση προόδου για το πως ωφελήθηκε η Ελλάδα από το επενδυτικό σχέδιο Junker εδώ. Πιο συγκεκριμένα οι συνολικές επενδύσεις αφορούν σε: Συνολικές επενδύσεις Μάιος 2019 Η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην Ελλάδα ανέρχεται…

Δελτίο Μαίου 2019-Οικονομικές και Επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αίγυπτο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Τεύχος Μαίου 2019 “Οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις” – Αίγυπτος