Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ την Τετάρτη 12.06.2019

    Η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης  βρίσκεται εδώ Οι οδηγίες για τα  νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής των εταιρειών μελών βρίσκονται εδώ Υπόδειγμα Πρακτικού ΔΣ Ανωνύμου Εταιρείας βρίσκεται εδώ

Εγκύκλιος 4/2019 του Υπουργείου Υποδομών για την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4/2019 του Υπουργείου Υποδομών η αρμόδια Υπηρεσία θα θέτει, στις πρωτότυπες Βεβαιώσεις Εγγραφής, σχετική σημείωση παράτασης της ισχύος τους έως 31/10/2019. Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατέχουν Βεβαίωση Εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στις τάξεις 3η έως και 7η, η οποία είτε έχει ήδη παραταθεί έως 31-05-2019 είτε ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος…

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υπεβλήθησαν στον ΕΦΚΑ πριν την 18.07.2018

Το Υπουργείο Εργασίας παρέχει διευκρινίσεις για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υπεβλήθησαν πριν την 18.07.2018, στις οποίες, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Κατά γενική Αρχή του Δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία ισχύει επί δικαιώματος συνταξιοδότησης, το σχετικό δικαίωμα κρίνεται, κατ’ αρχήν, με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης,…

Πόθεν έσχες: Μέχρι και την 4η Ιουνίου οι εκπρόθεσμες δηλώσεις με χαμηλό πρόστιμο

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του «πόθεν έσχες»: “Η υποβολή των εκπρόθεσμων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των ετών 2016, 2017 & 2018 (αρχικών και ετήσιων)  με πληρωμή παράβολου ποσού 100 ευρώ (ή 200 ευρώ για τους υπόχρεους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α) επιτρέπεται έως και την 4η Ιουνίου 2019. Από την 5η Ιουνίου 2019 η…