Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας εν όψει των Ευρωεκλογών

Εν όψει των επικείμενων Ευρωεκλογών που θα γίνουν στα τέλη Μαίου, αρκετές Ευρωπαϊκές Εργοδοτικές Οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της FIEC υπέγραψαν μία κοινή δήλωση με την οποία προτρέπουν τους ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα να ψηφίσουν  και να μην δείξουν αδράνεια, στηρίζοντας τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και τα οφέλη των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.…

Άμεση νομοθετική διόρθωση σε διάταξη του Ν. 4605/2019 σχετικά με την προσκόμιση της βεβαίωσης του ΜΕΕΠ στους διαγωνισμούς ζητά η Ένωση από τους Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει  σχετικά με τις βεβαιώσεις του ΜΕΕΠ μετά τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4412/2016 επισημαίνει η Ένωση στους αρμόδιους Υπουργούς και ζητά άμεση νομοθετική διόρθωση

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών, επισημαίνει η Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συμμορφούμενη με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα…

Διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4605/2019 η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο

Αίγυπτος-Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις-Τεύχος Απριλίου 2019

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο απέστειλε στην Ένωση το τεύχος Απριλίου 2019 που περιέχει  οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις προς ενημέρωση των μελών της