Η κυβέρνηση προσπαθεί διά της βάφτισης να δημιουργήσει νέες σχολές μηχανικών 5ετούς φοίτησης, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Προέδρου του ΤΕΕ

Αναδημοσιεύουμε δελτίο τύπου του Προέδρου του ΤΕΕ με τίτλο :  Η κυβέρνηση προσπαθεί διά της βάφτισης να δημιουργήσει νέες σχολές μηχανικών 5ετούς φοίτησης. Υπάρχουν καθηγητές; Υπάρχουν πόροι για τα εργαστήρια; Να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εισακτέων και να διασφαλιστεί η ποιότητα των σπουδών, σημείωσε ο Γιώργος Στασινός   Η δια της βάφτισης δημιουργία νέων…

Ανασκόπηση συνεδρίασης Επιτροπής της FIEC (SOC-3) για την απασχόληση στον κλάδο των κατασκευών (Μέρος 3ο)

  Έκθεση Εκπροσώπησης ΠΕΔΜΕΔΕ στην FIEC και σε Ομάδα Εργασίας “Απασχόληση” της Επιτροπής Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για τις Κατασκευές στις 26 Νοεμβρίου 2018 και στις 26 Φεβρουαρίου 2019 Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας συνήλθε στις Βρυξέλλες και συντελέστηκε σε τρεις συνεδρίες, ήτοι σε δύο συνεδρίες ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων – προετοιμασίας αντιπροσώπων της FIEC στην…

Την επαναδημοπράτηση έργου ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου από το Δήμο Κόνιτσας μετά από διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Αποδεχόμενη τις αιτιάσεις της διαμαρτυρίας  του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου ζητά από το Δήμο Κόνιτσας την επαναδημοπράτηση του έργου  για την “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αετόπετρας”

ΦΕΚ 1277Β/2019 – Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)

Κ. Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1277Β/2019, καθορίζει τους γενικούς κανόνες τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)  για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού προς τον οικείο ΦΟΣΔΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία. Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των ΟΤΑ Α΄βαθμού για την πλήρη…

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών για το είδος των παραδοτέων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης για τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά και κτιριακά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1047 Β/2019 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με θέμα “Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι, αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα”. Η απόφαση αυτή  εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες μετά…