Άρθρο για την προστασία κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών περιοχών

Παραθέτουμε άρθρο για την προστασία κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών περιοχών που συνέταξε η κα Αικατερίνη Αλαφογιάννη, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Ε.Δ.Ε. & μέλος της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ   Προετοιμαστείτε από τις δασικές πυρκαγιές –    Προστατέψτε το σπίτι σας   Εικόνα 1. Από την τοποθεσία : Medio Ambiente planea prohibir que los agentes…