Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019 της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα

Προς ενημέρωση των μελών της Ένωσης, η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα απέστειλε το ενημερωτικό Δελτίο, που περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

Επικίνδυνες θεωρεί η ΠΕΔΜΕΔΕ τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου των δημοσίων συμβάσεων, που έγιναν ερήμην των Εργοληπτών-Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας

Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχολιάζει τις αλλαγές των διατάξεων του Ν. 4412/2016, που επήλθαν μετά την ψήφιση του Ν. 4605/2019