Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για την πίστωση Τραπεζικών Λογαριασμών με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών έτους 2017

Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την 31 Ιανουαρίου 2019 πιστώθηκε  στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων το ποσό επιστροφής που έχει προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Η διαδικασία θα επαναληφθεί την 28/02/2019 για δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στο Μητρώο ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν να καταχωρήσουν…

ΦΕΚ 163Β/2019 Υπουργική απόφαση για την παράταση προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 163 Β/2019 η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ έως την 28.02.2019

ΦΕΚ 173 Β/2019 Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 173 Β/2019 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 01.02.2019, προβλέπει ότι: Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται σε 650 ευρώ, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 29,04 ευρώ.  

Απόφαση της Υπουργού Εργασίας για παράταση της προθεσμίας δήλωσης μεταβολής αποδοχών στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, έως τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να…