Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμων φορολογούμενων

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε απόφαση με την οποία γνωστοποιεί τη δυνατότητα υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018  των έγγαμων φορολογούμενων

Την έκδοση εγκυκλίου για το κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας την άμεση έκδοση εγκυκλίου για τον υπολογισμό του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) ως απολογιστική δαπάνη, όπως προέκυψε και από τα συμπεράσματα της Ημερίδας με θέμα “Η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την κατασκευή δημοσίων έργων” που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο 2018…