2η Ανακοίνωση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5002945)

2η Ανακοίνωση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5002945). Την σχετική ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε εδώ.  

ΠΟΛ 1009/2019-Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1009/2019  για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα καθώς και για την υποβολή αυτών μέσω διαδικτύου

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει θέματα που αφορούν στις απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων