ΦΕΚ 5901Β/2018 -ΚΥΑ για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων 2018 και χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2019

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5901Β/2018 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών για την τακτοποίηση πληρωμών  με τη λήξη του 2018 και τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2019. Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ: Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2018 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 28…

ΦΕΚ 5888Β/2018-Υπουργική απόφαση για την παράταση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5888 Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως την 30.06.2019 η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο