Εγκύκλιος 52/2018 ΕΦΚΑ για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έως 31.12.2016 σε ελεύθερους επαγγελματίες

Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε την Εγκύκλιο 52/2018  που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έως 31.12.2016 σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Έτσι: Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές μη μισθωτών από 1-1-2017 και εντεύθεν συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές και λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα,…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας

Το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο με θέμα την εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας. Στην εγκύκλιο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους: α) εργοδότες…

ΠΟΛ 1217/2018 – Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1217/2018, η οποία τροποποιεί την προγενέστερη 1022/2014,  με θέμα την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών