Καμία αύξηση στις συνδρομές της ΠΕΔΜΕΔΕ για το 2019-Μηδενικές συνδρομές για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες)

Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 20.12.2018, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε  να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2019 και ταυτόχρονα να παραμείνουν μηδενικές για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες). Μπορείτε να…

Έγγραφο του ΕΦΚΑ για τις περιόδους υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 2019

Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2019. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και καταχώρησης των ΑΠΔ στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Παραμένει κλειστή η διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης- Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων

Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις τουΝ. 4571/2018 (ΦΕΚ Α’ 186/2018). Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν…

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε Εγκύκλιο για τη διαδικασία καταβολής Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, ανφέρεται  ότι: Η καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί: Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων…