Εγκύκλιος 50/2018 ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας

Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε την εγκύκλιο 50/2018 με θέμα την εκκαθάριση των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας. Στην εν λόγω εγκύκλιο περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών έτους 2017 και εν συνεχεία, σχετικά μέ τη διαχείριση του υπολοίπου εκκαθάρισης 2017  αναφέρεται ότι: Το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε…

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Χαλανδρίου μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από το Δήμο Χαλανδρίου επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό του έργου “Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο αθλητικό συγκρότημα Ν. Πέρκιζας”.

Καταγραφή της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας

Εν όψει της Ημερίδας που διοργανώνει  η Ένωση με θέμα τη “Διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατασκευή δημοσίων έργων” παραθέτουμε το υφιστάμενο  νομικό πλαίσιο στη χώρα μας, το οποίο  καθορίζεται  από τα κάτωθι νομοθετήματα :  Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/2011)  Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/2011) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011  Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012) «Ποινική…

Την επίλυση του προβλήματος της προσθήκης επιπλέον καταχρηστικών όρων στις διακηρύξεις δημοσίων έργων ζητά για μια ακόμα φορά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Εσωτερικών, Εργασίας, Οικονομικών και Υποδομών με την οποία τονίζει το οξύ πρόβλημα της παρείσφρησης “φωτογραφικών όρων” στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και ζητά άμεση επίλυσή του

Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών για τη δραματική συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η Ένωση διαμαρτύρεται για άλλη μια φορά προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών για την περαιτέρω συρρίκνωση του ΠΔΕ και ζητά την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού.