Ενημέρωση από το ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ προς τους υπόχρεους σε Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) -Προθεσμία δήλωσης υπεύθυνου ηλεκτρονικής καταχώρησης μέχρι την 30.11.2018

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ παρέχει οδηγίες προς ενημέρωση των φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης , (ΔΠΚ)  και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας στην προθεσμία που λήγει  την 30.11.2018.   Συγκεκριμένα: Ως γνωστό με το Ν. 4571/2018 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων…