Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας για το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των ΦΟΣΔΑ. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4555/2018 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 225-247 με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των ΦΟΣΔΑ με σκοπό την ενίσχυση…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών επενδυτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο αναπτύξεως του ταϊλανδέζικου λιμένος

Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε προς ενημέρωση των μελών της Ένωσης την πρόσκληση υποβολής προσφορών επενδυτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο αναπτυξης του λιμένος στην Ταϊλάνδη

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου, θα πραγματοποιείται η πληρωμή του Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον ΕΦΚΑ ή έχουν αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να προσέλθουν στις…