ΠΟΛ 1211/2018-Παροχή οδηγιών για την εκπρόθεσμη υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1211/2018 με την οποία γίνεται γνωστό ότι, λόγω βλάβης της υποδομής του ΟΠΣ,  δεν επιβάλλονται πρόστιμα εφόσον οι καταστάσεις συμφωνητικών υποβληθούν από τους υπόχρεους, έως 30.11.2018.