Επείγουσα νομοθετική ρύθμιση και έκδοση ΚΥΑ για τον υπολογισμό της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομίας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας με την οποία ζητά να προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση και στην έκδοση της ΚΥΑ για να βρεθεί λύση στον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά. Με την ίδια επιστολή η Ένωση ζητά συνάντηση με τον Υπουργό για το φλέγον…