Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή, λειτουργία και παραχώρηση του αεροδρομίου Κούκες στην Αλβανία

Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή, λειτουργία και παραχώρηση του αεροδρομίου Κούκες. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 35 έτη