Τροποποιήσεις στον κανονισμό έκδοσης εγγυητικών επιστολών πιστούχων ΤΜΕΔΕ

Το ΤΜΕΔΕ δημοσίευσε τροποποιήσεις και διευκρινίσεις του κανονισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών Τροποποιήσεις που τίθενται σε ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2018 Σε αίτημα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, που αφορά προμήθεια υλικών ποσού μέχρι και 500,00 €, απαιτείται η πλήρης κάλυψη αυτής, ενώ για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται η καταβολή Πρόσθετης Ασφάλειας 20% επί του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής. Η ελάχιστη…

Υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού-Σημείωμα του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Ένωσης

Δημοσιεύουμε ενημερωτικό σημείωμα  του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Ένωσης που αφορά στην υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού λογαριασμού. Σχετικά νομοθετήματα : ΦΕΚ 240/Α’ /22.12.2016 ΦΕΚ 3944/Β’ /09.11.2017 ΦΕΚ 3965/Β’ /12.09.2018

Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομίας τη δημοπράτηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, εν όψει δημοπράτησης έργων αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, με την οποία ζητά να προκηρυχθούν σε μικρότερα τμήματα ώστε να έχουν αντικείμενο εργασίας και οι μικρές και μικρομεσαίες πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις