ΦΕΚ 3965 Β/2018 Υπουργική απόφαση για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3965 Β/2018 νέα Υπουργική απόφαση που αφορά στους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Στην απόφαση αυτή,  εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι οι μεταβολές που επέρχονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή. Επιπλέον: Για τη μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ.

Εγκύκλιος 41/2018 ΕΦΚΑ για την επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος

Με την εγκύκλιο 41/2018  του ΕΦΚΑ ορίζεται ότι το επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από τετραπληγία και παραπληγία, θα χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας.