Διαγωνισμός του ΟΛΠ-Πρώτο στάδιο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31.08.2018

Ο ΟΛΠ καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο στάδιο (προεπιλογή) για την ανάδειξη αναδόχου για την επέκταση του επιβατικού Λιμένα. Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται εδώ

Διαγωνισμός του ΟΛΠ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06.08.2018

Ο ΟΛΠ προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή καλυμμάτων από σκυρόδεμα στους αγωγούς ομβρίων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06.08.2018  Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται εδώ