«ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 12,5 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται η έγκριση ένταξης Πράξεων Δήμων συνολικού ύψους 12.492.412,05 ευρώ με τη συμμετοχή των Δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 5.054.460,17 ευρώ.

Υπουργείο Εργασίας – Μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα