Διαρκή ενημέρωση για την διαδικασία μεταβίβασης της περιουσίας του πρ.ΤΣΜΕΔΕ ζητά η Ένωση από τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ

Η Ένωση ζητά με επιστολή της από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ να ενημερωθεί για την πορεία της διαδικασίας μεταβίβασης της περιουσίας του πρ. ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ.