Απολογισμός του έργου του Προέδρου του ΤΕΕ

Δημοσιεύουμε τον απολογισμό του έργου του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γεωργίου Στασινού, που αφορά στις δράσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα τρία έτη αλλά και στον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά.

FIEC – Key Figures 2017

Εκδόθηκε η Ετήσια Αναφορά Δραστηριότητας 2017 της FIEC, Key Figures 2017 που καταγράφει συνοπτικά σε αριθμούς τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει η βιομηχανία των κατασκευών σε όλους τους τομείς (απασχόληση, αριθμός επιχειρήσεων, συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα), αποτυπώνοντας μία συνολική εικόνα του κατασκευαστικού τομέα στις χώρες μέλη της FIEC.

Εκδόθηκε η ετήσια στατιστική έκθεση της FIEC για την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη-FIEC 2017

Η FIEC όπως κάθε χρονιά παρουσίασε και εφέτος την ετήσια στατιστική έκθεσή της για την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με στοιχεία που συγκεντρώνει από όλες τις Ενώσεις μέλη της. Μπορείτε να δείτε το τεύχος εδώ

ΦΕΚ 114 Α/2018 Προεδρικό Διάταγμα για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114 Α/108 το Π.Δ. 59/2018 με τίτλο “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. Με το Προεδρικό Διάταγμα αυτό εμπλουτίζεται ο κατάλογος των ειδικών κατηγοριών και υποκατηγοριών χρήσεων προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και να εναρμονιστεί με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο. Στο νέο ΠΔ περιλαμβάνονται συνολικά 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων και 47…