Εγκύκλιος 29/2018 ΕΦΚΑ περί μείωσης εισφοράς ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης

Με την εγκύκλιο 29/2018 ο ΕΦΚΑ τροποποιεί την προγενέστερη εγκύκλιο 14/2018 ως προς το εξής: Στη διάταξη περί μείωσης της εισφοράς κατά 50% των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, εμπίπτουν και απασχολούμενοι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας, που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση. Στην…

ΦΕΚ 115Α/2018 ΠΝΠ για την παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115 Α/2018 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία δίδεται παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μέχρι την 31.12.2018 στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο 

FIEC Newsletter – 3 Ιουλίου 2018

  FIEC official partner of the EU OSHA campaign 2018-2019 Thanks to our long standing commitment to risk prevention and health and safety in the construction industry, the EU OSHA Agency has officially confirmed FIEC as a partner in its 2018-2019 campaign. The theme is “Manage dangerous substances” and the campaign can be followed on social media…