ΠΟΛ 1114/2018 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας ΗΠΑ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1114/2018 σύμφωνα με την οποία για την εκτέλεση έργων που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδας -ΗΠΑ και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2016 εφαρμόζονται αναλόγως για την απαλλαγή από το ΦΠΑ οι διαδικασίες περί απαλλαγών του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης 

ΠΟΛ 1117/2018 παρέχει διευκρινίσεις για την κεφαλοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1117/2018 με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την περίπτωση κεφαλοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

ΦΕΚ 80Α/2018 Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80 Α/2018 το υπ’ αριθ. 41/2018 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». Ο Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου: α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς…