ΠΟΛ 1116/2018 για τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1116/2018 για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για τις οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ καθώς και για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του  έτους 2017

Η νέα οδηγία για την μετακίνηση εργαζομένων “Posting” δεν είναι πανάκεια για κάθε μορφή απάτης, αναφέρει η FIEC σε σχετικό δελτίο Τύπου

Η FIEC εξέδωσε δελτίο τύπου για την οδηγία για την μετακίνηση εργαζομένων “Posting” όπου σημειώνει πως η οδηγία αυτή δεν αποτελεί πανάκεια για κάθε μορφή απάτης στις διασυνοριακές μετακινήσεις εργαζομένων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και νομοθετικές προβλέψεις σε εθνικό επίπεδο από τις χώρες που δέχονται εργαζομένους ώστε το τοπίο να είναι σαφές και να…

Αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις χώρες της Ε.Ε. πλην της Ελλάδας αναφέρει η FIEC σε σχετική συνέντευξη Τύπου παρά τον απόηχο της κρίσης της τελευταίας δεκαετίας

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλες από τον Πρόεδρο της FIEC κ. Kjetil Tonning, παρουσία και μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα του κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπροέδρου της FIEC και στελεχών της Ομοσπονδίας, όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία για την κατασκευαστική βιομηχανία και την κατασκευαστική δραστηριότητα γενικότερα. Η FIEC αναφέρει αύξηση…

ΦΕΚ 2046/2018 Υπουργική απόφαση για το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2046 Β/2018  η  Απόφαση του  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο  “Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5)”. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών…

FIEC Newsletter – 19 Ιουνίου 2018

Construction industry outlook: “Skyscraping” or “rubble”? FIEC cordially invites journalists and communication officers to its Press Conference, tomorrow  Wednesday  20th June 2018 in Brussels.FIEC will present its latest publications and address the following topics: Construction 4.0: How is digitalisation shaping the sector? Posting of workers: What effective impact will the new modified Directive have on mobility? China…

Νέα σημαντική Υπουργική απόφαση για μεταβίβαση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στο ΤΜΕΔΕ, κατόπιν των ενεργειών της Ένωσης

Η Ένωση μετά τις επιτυχείς παρεμβάσεις της, που είχαν ως αποτέλεσμα την αρχική απόφαση για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ, που επετεύχθη προ μηνός, συνέχισε δυναμικά τις πιέσεις για άμεση απόδοση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στο Ταμείο με γνώμονα τη διασφάλιση της  βιωσιμότητας του Ταμείου ως εργαλείου πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας…

ΦΕΚ 299/2018 Υπουργική απόφαση για τον ορισμό μελών στη Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΦΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ./2018 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας με την οποία ορίζεται η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΦΚΑ, η οποία, εκτός των άλλων, θα εξετάζει τις ενστάσεις των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.  Πρόεδρος της ΔΕ ορίζεται ο κ. Κων/νος Μακέδος και μέλος αυτής, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ…