Προκήρυξη για προεπιλογή αναδόχου για τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του Νέου Μουσείου του Καϊρου

Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε στην Ένωση την πρόσκληση για τη διαδικασία προεπιλογής αναδόχου για τις εργασίες διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του grand egyptian museum