Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ

Την Τετάρτη 23  Μαίου 2018  πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Στη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα  τόσο ο απολογισμός πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής όσο και ο οικονομικός απολογισμός 2017 & ο προϋπολογισμός 2018. Τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης  για όλες τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από την Ένωση και έθεσαν…