ΠΟΛ 1072 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1072/2018 με την οποία παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017