Η Ένωση διαμαρτύρεται προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος γιατί με τις διευκρινίσεις που παρέχει στους διαγωνιζόμενους τροποποιεί ουσιώδεις όρους της διακήρυξης

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας,  γιατί παρέχοντας διευκρινίσεις προς τους διαγωνιζόμενους τροποποιεί ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης. 

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος για 4 διαγωνισμούς που δεν καλούν πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

Η Ένωση διαμαρτύρεται για  4  μειοδοτικούς διαγωνισμούς στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος που διεξάγονται χωρίς τιμολόγιο και προύπολογισμό μελέτης και χωρίς να καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

FIEC Newsletter – 03 Απριλίου 2018

  03 April 2018        Europe needs massive computing power to facilitate AI One key message was repeated many times last week during the Digitising European Industry Stakeholder Forum, hosted by the European Commission in Paris. Europe is lagging behind in computing power and this is limiting the application of Artificial Intelligence, which is…