Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρόεδρο και στελέχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προεδρείου της Ένωσης και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μετά από πρόσκληση της Αρχής.  Στη συνάντηση παρευρέθη από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ευάγγελος Κασσελάς και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος και από πλευράς Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ο Πρόεδρος…

Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών για το συντελεστή τκ του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 4/2018 για την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 2018. Έτσι οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά την 20.03.2018 πρέπει να εφαρμόζουν το συντελεστή τκ=1,211 για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών 

ΠΟΛ 1057 Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1057/2018 με την οποία προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτές

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018  πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ με μεγάλη επιτυχία. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν τα  μέλη της Δ.Ε,της Αντιπροσωπείας, του Τμήματος Εταιρειών, Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων  καθώς και μέλη της Ένωσης, εργολήπτες δημοσίων έργων. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία τόσο ο απολογισμός πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής όσο και…