Την άμεση κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ επί των λογαριασμών δημοσίων έργων ζητά η Ένωση από την Υπουργό Εργασίας

Η Ένωση ζητά από την Υπουργό Εργασίας την άμεση κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΚΔΕ επί των λογαριασμών δημοσίων έργων, δεδομένου ότι και τα δύο Ταμεία έχουν πλέον καταργηθεί

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης από την ΕΑΑΔΗΣΥ προς διαβούλευση

Η ΕΑΑΔΗΣΥ έθεσε προς διαβούλευση προσχέδια  πρότυπων  τευχών  διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4412/2016.  Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι την 03.04.2018. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ…